ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „ЦЕНТЪР ЗА ИНТЕГРИРАНИ ГРИЖИ” – СО РАЙОН „СЛАТИНА”

Заключителна пресконференция по проект «Център за интегрирани грижи» в СО район «Слатина», се проведе в залата на районната администрация на 27 септември /сряда/ от 15 часа. С презентация и дискусия се обсъдиха дейностите по проекта за периода февруари 2016 г. – септември 2017 г. Проявен бе голям интерес от страна на лични асистенти, домашни помощници и специалисти от екипа за управление.

Изразиха се становища и идеи за осъществяване на последващи устойчиви практики. Участници в пресконференцията бяха и нашите партньори от Дирекция Социално подпомагане – Слатина.
Изказана бе благодарност към ръководителя и екипа на проекта за проявената професионална работа.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „ЦЕНТЪР ЗА ИНТЕГРИРАНИ ГРИЖИ” – СО РАЙОН „СЛАТИНА”

Проект "Независим живот" | 0 коментара