Заключителна пресконференция по проект „Център за интегрирани грижи”

На 27 септември 2017 г. от 15.00 часа в заседателната зала на районната администрация ще се проведе заключителна пресконференция, представяща проект „Център за интегрирани грижи”, осъществяван по Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, финансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Г-жа Наталия Стоянова, кмет на район „Слатина“ и ръководител на проекта, ще предостави информация за резултатите от почасовите интегрирани грижи в район „Слатина”. Проектът се изпълнява на територията на района в продължение на 20 месеца.

Социалните услуги, които се предоставят в район „Слатина“ по проект „Независим живот“ са:
1. „Личен асистент“
2. „Домашен помощник“
3. Предоставяне на медицински грижи в дома на потребителя
4. Предоставяне на психологическа подкрепа
5. Лицата от целевата група имат възможност да използват и специализиран транспорт
Поканени за участие в пресконференцията са представители на различни институции, лични асистенти, домашни помощници и граждани.

Заключителна пресконференция по проект „Център за интегрирани грижи”

Проект "Независим живот" | 0 коментара