Уникален номер в АОП:9068689
Дата на публикуване: 27.09.2017 г.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП…/изтегли/-публикувано на 27.09.2017 г.
Информация за публикувана в профила на купувача обява…/изтегли/-публикувано на 27.09.2017 г.

Документация…/изтегли/-публикувано на 27.09.2017 г.
Образец 1…/изтегли/-публикувано на 27.09.2017 г.
Образец 2…/изтегли/-публикувано на 27.09.2017 г.
Образец 3…/изтегли/-публикувано на 27.09.2017 г.
Образец 4…/изтегли/-публикувано на 27.09.2017 г.
Образец 5…/изтегли/-публикувано на 27.09.2017 г.
Образец 6…/изтегли/-публикувано на 27.09.2017 г.
Образец 7…/изтегли/-публикувано на 27.09.2017 г.
Образец 8…/изтегли/-публикувано на 27.09.2017 г.
Образец 9…/изтегли/-публикувано на 27.09.2017 г.
Образец 10…/изтегли/-публикувано на 27.09.2017 г.
Образец 11…/изтегли/-публикувано на 27.09.2017 г.
Образец 12…/изтегли/-публикувано на 27.09.2017 г.
Образец 13…/изтегли/-публикувано на 27.09.2017 г.
Образец 14…/изтегли/-публикувано на 27.09.2017 г.
Образец 15…/изтегли/-публикувано на 27.09.2017 г.
Образец 16…/изтегли/-публикувано на 27.09.2017 г.
Проект на договор…/изтегли/-публикувано на 27.09.2017 г.

31 СУЧЕМ „Иван Вазов” – публикувано на 27.09.2017 г.

ДГ №155 „Веселина” – публикувано на 27.09.2017 г.

ДГ №155 „Веселина” – филиал– публикувано на 27.09.2017 г.

109 ОУ „Христо Смирненски” – публикувано на 27.09.2017 г.

ДГ №183 „Щастливо детство” – публикувано на 27.09.2017 г.

93 СУ „Александър Теодоров – Балан” – публикувано на 27.09.2017 г.

Протокол от работата на комисията, утвърден на 17.10.2017 г…./изтегли/ – публикувано на 17.10.2017 г.

Договор № РСЛ17-ДГ55-37/31.10.2017 г., ведно с приложенията към него…/изтегли/ – публикувано на 31.10.2017 г.

Изготвяне на проекти за образователни обекти /Детски градини и училища/ на територията на СО-район „Слатина”

Обяви по чл. 20, ал. 3 от ЗОП | 0 коментара