ОТКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОНЕН КЛУБ ЗА РОДИТЕЛИ И СЕМЕЙСТВА

На 28.11.2017 година беше представена новата дейност на МКБППМН, район „Слатина”, а именно откриване на Информационен клуб за родители и семейства.

В този клуб родители ще могат да получат професионална помощ и подкрепа за решаването на конфликтни ситуации, възникнали между тях и децата им. Ще получават знания и умения за изграждане на позитивен начин на общуване с техните деца и подобряване на тяхната емоционална близост. Ще могат да участват в Родителски форуми, в които ще се споделят и обсъждат актуални проблеми.
Откриването на новата дейност беше посрещнато с интерес от страна на присъстващите професионалисти психолози и педагози от училищата на територията на района.
На откриването присъстваха и народният представител – г-н Борислав Борисов и общинският съветник г-жа Живка Новкова. Те поздравиха стартирането на Информационния клуб, тъй като родителите се нуждаят от помощ и подкрепа при комуникацията с децата си. Според тях професионалната заетост на родителите довежда до емоционален дефицит при взаимоотношенията помежду им, а децата се нуждаят от повече внимание, любов и време, прекарано с родителите си.

ОТКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОНЕН КЛУБ ЗА РОДИТЕЛИ И СЕМЕЙСТВА

Последни новини | 0 коментара