Здравето и пролетта в кв.”Христо Ботев”
На 29.03.2018 г. от 11.00 часа в квартал „Христо Ботев” се проведе мероприятие под надслов „Пролет и здраве”, с цел повишаване на информираността и чувствителността на младите хора и родителите по отношение на сексуалното и репродуктивно здраве. Организатори бяха МКБППМН при район „Слатина” и фондация „Инициатива за здраве”.

В събитието взеха участие деца и родители от квартала. Децата рисуваха и пишеха послания, а родителите разговаряха с организаторите за рисковете и начините на предпазване от болестите – хепатит, туберколоза, СПИН и други. Интереса към темите беше изключително голям и на раздяла всички си пожелаха това мероприятие да има продължение с различни дейности, но с обща цел. На събитието присъства и госпожа Живка Новкова – общински съветник и заместник – председател на постоянната комисия по здравеопазване и социална политика.

Здравето и пролетта в кв.”Христо Ботев”

Последни новини | 0 коментара