Обучение на тема „Иновативно лечение при множествена склероза и аутизъм” и „Хранителен режим и физическа активност при възрастни хора и лица с увреждания”

Столична община, район „Слатина” продължава предоставянето на услугите „Личен асистент” и „Домашен помощник”, финансирани по ПМС 332, чл. 20/22.12.2017 г.
На 29 март от 15,30 часа в зала 308 в сградата на района ще се проведе обучение на тема „Иновативно лечение при множествена склероза и аутизъм” и „Хранителен режим и физическа активност при възрастни хора и лица с увреждания”.

Лектори ще бъдат Филиз Алендарова от Център за ранна интервенция “Всяка дума” и Христина Братанова, управител на „Център за интегрирани грижи”.
Обучението има за цел да представи иновациите в терапевтичните техники при лечението на хора с множествена склероза и аутизъм, както и да бъде в помощ на личните асистенти и домашните помощници, обгрижващи възрастни хора и хора с увреждания.

Обучение на тема „Иновативно лечение при множествена склероза и аутизъм” и „Хранителен режим

Последни новини | 0 коментара