„Текуща поддръжка на пътните съоръжения на територията на Столична община – район „Слатина”

Уникален номер в АОП: 9074134
Дата на публикуване: 22.03.2018 г.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП…/изтегли/ – публикувано на 22.03.2018 г.
Информация за публикувана в профила на купувача обява…/изтегли/ – публикувано на 22.03.2018 г.
Документация…/изтегли/ – публикувано на 22.03.2018 г.
Образец 1…/изтегли/ – публикувано на 22.03.2018 г.
Образец 2…/изтегли/ – публикувано на 22.03.2018 г.
Образец 3…/изтегли/ – публикувано на 22.03.2018 г.
Образец 4…/изтегли/ – публикувано на 22.03.2018 г.

Образец 5…/изтегли/ – публикувано на 22.03.2018 г.
Образец 6…/изтегли/ – публикувано на 22.03.2018 г.
Образец 7…/изтегли/ – публикувано на 22.03.2018 г.
Образец 8…/изтегли/ – публикувано на 22.03.2018 г.
Образец 9…/изтегли/ – публикувано на 22.03.2018 г.
Образец 10…/изтегли/ – публикувано на 22.03.2018 г.
Образец 11…/изтегли/ – публикувано на 22.03.2018 г.
Образец 12…/изтегли/ – публикувано на 22.03.2018 г.
Образец 13…/изтегли/ – публикувано на 22.03.2018 г.
Образец 14…/изтегли/ – публикувано на 22.03.2018 г.
Образец 15…/изтегли/ – публикувано на 22.03.2018 г.
Образец 16…/изтегли/ – публикувано на 22.03.2018 г.
Количествена сметка…/изтегли/ – публикувано на 22.03.2018 г.
Проект на договор…/изтегли/ – публикувано на 22.03.2018 г.
Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти до 16.04.2018 г., 17 часа…/изтегли/ – публикувано на 11.04.2018 г.
Протокол от работата на комисията, утвърден на 25.04.2018 г. … /изтегли/ – публикувано на 25.04.2018 г.
Договор № РСЛ18-ДГ55-11/09.05.2018 г., ведно с приложенията към него …/изтегли/ – публикувано на 09.05.2018 г.

Текуща поддръжка на пътните съоръжения на територията на Столична община – район „Слатина”

Обяви по чл. 20, ал. 3 от ЗОП | 0 коментара