Един ден с историята на гр. Плевен

МКБППМН към Столична община – район „Слатина” организира посещение на ученици в панорамата на гр. Плевен. Реализираната еднодневна екскурзия е част от работната програма на местната комисия и е с цел превенция на асоциално поведение сред подрастващите (10-14 години), водещо до противообществени прояви.

До град Плевен пътуваха 90 ученика от район „Слатина”, които успяха да посетят панорамата в гр.Плевен, костницата , както и други забележителности на града и да се запознаят с исторически събития от времето на Руско –турската война през 1878г. за освобождението на града. Освен обиколка през историч еско-културните забележителности, децата имаха възможността да беседват с екскурзовода, да си направят снимки, както и да се забавляват . В разговори със своите учители, учениците споделиха, че делото на героите, отдали живота за родината, трябва да се помни и да съпътства всяко действие в ежедневието.

Един ден с историята на гр. Плевен

Последни новини | 0 коментара