Встъпително информационно събитие по проект „Да опознаем Европа – лесно и забавно”

Встъпително информационно събитие по проект „Да опознаем Европа – лесно и забавно”

На 19.06.2018 г. се проведе встъпително информационно събитие по проект „Да опознаем Европа – лесно и забавно”, финансиран от Столична община, Програма Европа – 2018, изпълняван от сдружение с нестопанска цел „Балкански институт за активна политика” /БИАП/ в партньорство с администрацията на Столична община – район „Слатина”.

В рамките на проекта ученици от 5-ти и 6-ти клас в училищата от район „Слатина“ бяха запознати по иновативен и интересен начин със структурата, състава и функционирането на ЕС, европейските институции, начините за взимане на решения на национално ниво и ниво ЕС, роля на Председателството на Съвета и в частност с приоритетите на Българското председателство, както и с обща информация за европейските държави. В края на всяка среща децата сами формулираха въпроси, свързани с интересни факти за страните – членки на ЕС, с техните най – характерни символи като танци, музика, културни и исторически забележителности.

Импровизираните викторини послужиха като основа при създаването на уеб базирана интерактивна образователна игра. Целта на играта е да образова децата с нови познания по европейски теми, които на пръв поглед не представляват интерес за тях, но представени различно и увлекателно могат да бъдат особено интересни за подрастващите.

Председателят на Управителния съвет на Сдружение БИАП Дилияна Нейчева изказа благодарност към Наталия Стоянова, която е кмет на района-партньор по проекта – „Слатина”, като благодари за продължаващото почти тригодишно ползотворно сътрудничество между неправителствената организация и администрацията на района за постигането на една обща цел: да направим София още по – привлекателно място за живеене, инвестирайки в неформалното образование на нашите деца.

На събитието присъстваха също и координатора на Програма Европа Цветомира Георгиева, както и представители на образователните институции от района.

Играта може да бъде намерена на следния адрес: http://opoznaievropa.atwebpages.com/ , както и на официалните страници на СО – район „Слатина”: https://www.so-slatina.org/ и на Сдружение БИАП: http://biap-bg.com/

Презентация

Встъпително информационно събитие по проект „Да опознаем Европа – лесно и забавно”

Последни новини, Текущи Проекти | 0 коментара