Уникален номер в АОП: 9078802

Дата на публикуване: 24.07.2018 г.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП…/изтегли/-публикувано на 24.07.2018 г.
Информация за публикувана в профила на купувача обява…/изтегли/-публикувано на 24.07.2018 г.
Документация…/изтегли/-публикувано на 24.07.2018 г.

Образец 1…/изтегли/-публикувано на 24.07.2018 г.
Образец 2…/изтегли/-публикувано на 24.07.2018 г.
Образец 3…/изтегли/-публикувано на 24.07.2018 г.
Образец 4…/изтегли/-публикувано на 24.07.2018 г.
Образец 5…/изтегли/-публикувано на 24.07.2018 г.
Образец 6…/изтегли/-публикувано на 24.07.2018 г.
Образец 7…/изтегли/-публикувано на 24.07.2018 г.
Образец 8…/изтегли/-публикувано на 24.07.2018 г.
Образец 9…/изтегли/-публикувано на 24.07.2018 г.
Образец 10…/изтегли/-публикувано на 24.07.2018 г.
Образец 11…/изтегли/-публикувано на 24.07.2018 г.
Образец 12…/изтегли/-публикувано на 24.07.2018 г..
Образец 13…/изтегли/-публикувано на 24.07.2018 г.
Образец 14…/изтегли/-публикувано на 24.07.2018 г.
Образец 15…/изтегли/-публикувано на 24.07.2018 г.
Образец 16…/изтегли/-публикувано на 24.07.2018 г.
Проект на договор…/изтегли/-публикувано на 24.07.2018 г.

Детска площадка ул.”Проф. Г.Павлов” и ул.”Калина Малина” № 1 – публикувано на 24.07.2018 г.

Детска площадка ул. „Проф.Ат.Иширков” бл.146-147 – публикувано на 24.07.2018 г.

Детска площадка ул.”Светлоструй” между бл.25 и бл.236 – публикувано на 24.07.2018 г.

Детска площадка ул.”Хемус”, зад бл.60 – публикувано на 24.07.2018 г.

Детска площадка ул. „Роглец” и ул. „Корал”, зад бл. 2 – публикувано на 24.07.2018 г.

Детска площадка ул. „Мъдрен”, бл. 23 и бл. 24 – публикувано на 24.07.2018 г.

Детска площадка ул. „Иларион Драгостинов” и ул. „Каймакчалан” – публикувано на 24.07.2018 г.

Детска площадка ул.”Иларион Драгостинов”и ул.”П.Митов” зад бл.17-19 – публикувано на 24.07.2018 г.

Протокол на комисията от 12.10.2018 г. от работата на комисията …/изтегли/ – публикувано на 12.10.2018 г.

Договор № РСЛ18-ДГ55-23/25.10.2018 г., ведно с приложенията към него …/изтегли/ – публикувано на 25.10.2018 г.

Изграждане и реновиране на детски площадки на територията на СО-район „Слатина

Обяви по чл. 20, ал. 3 от ЗОП | 0 коментара