Във връзка с постъпило в районната администрация писмо вх. № РСЛ18-ВК08-505/ 26.03.2018г. от г-н Евгени Крусев – заместник-кмет на Столична община за провеждане на обществено обсъждане, съобщаваме:

Спазвайки разпоредбите на Закон за управление на етажната собственост (ЗУЕС), е необходимо да се проведе общо събрание на етажната собственост, с точка от дневен ред „Въвеждане на еднопосочно движение по ул. „Иларион Драгостинов” в участъка между ул. „Каймакчалан” и ул. „Атанас Узунов”, като бъдат уточнени посоката на движение по ул. „Иларион Драгостинов“ и прилежащите й улици, запазвайки настоящата организация на движение в участъка между ул. „Каймакчалан” и ул. „Калиманци”- двупосочно движение на ППС”.

Всички граждани, желаещи да изразят своето съгласие/ несъгласие и писмено мнение по горепосоченото предложение, както и да представят подписаните протоколи от проведено общо събрание, могат да го направят на електронния адрес на район „Слатина”- СО info@so-slatina.org (денонощно) или на място в деловодството на районната администрация – бул. „Шипченски проход” № 67 (всеки делничен ден от 8:30ч до 17:00ч).
Може да изразите своето мнение и чрез изготвената анкета на електронната страница на район „Слатина”- СО (www.so-slatina.org).

Срокът за представяне на протокола от проведеното общо събрание е до 60 календарни дни от датата на публикуване на съобщението за обществено обсъждане на електронната страница на район „Слатина”- СО (www.so-slatina.org).

С оглед на повторното обявяване на горепосоченото обществено обсъждане, разчитам на Вашето коректно и отговорно отношение, висока гражданска активност и ясно изразена позиция.

СО – РАЙОН „СЛАТИНА”

Във връзка с постъпило в районната администрация писмо вх. № РСЛ18-ВК08-505/ 26.03.2018г. от г-н Евгени Крусев – заместник-кмет на Столична община за провеждане на обществено обсъждане, съобщаваме:

 

            Спазвайки разпоредбите на Закон за управление на етажната собственост (ЗУЕС), е необходимо да се проведе общо събрание на етажната собственост, с точка от дневен ред „Въвеждане на еднопосочно движение по ул. „Иларион Драгостинов” в участъка между ул. „Каймакчалан” и ул. „Атанас Узунов”, като бъдат уточнени посоката на движение по ул. „Иларион Драгостинов“ и прилежащите й улици, запазвайки настоящата организация на движение в участъка между ул. „Каймакчалан” и ул. „Калиманци”- двупосочно движение на ППС.

 

Всички граждани, желаещи да изразят своето съгласие/ несъгласие и писмено мнение по горепосоченото предложение, както и да представят подписаните протоколи от проведено общо събрание, могат да го направят на електронния адрес на район „Слатина”- СО info@so-slatina.org (денонощно) или на място в деловодството на районната администрация – бул. „Шипченски проход” № 67 (всеки делничен ден от 8:30ч до 17:00ч).

Може да изразите своето мнение и чрез изготвената анкета на електронната страница на район „Слатина”- СО (www.so-slatina.org).

 

            Срокът за представяне на протокола от проведеното общо събрание е до 60 календарни дни от датата на публикуване на съобщението за обществено обсъждане на  електронната страница на район „Слатина”- СО (www.so-slatina.org).

 

            С оглед на повторното обявяване на горепосоченото обществено обсъждане, разчитам на Вашето коректно и отговорно отношение, висока гражданска активност и ясно изразена позиция.

                       

                                                                                           

со – район „слатина”

СЪОБЩЕНИЕ

Важни съобщения - начало, Последни новини | 0 коментара