Издадено е разрешение за строеж № Б-122/15.08.2018г. от Главния инженер на НАГ-СО за строеж: „ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ С КАБЕЛ Н.Н.1kV НА ЖИЛИЩНА СГРАДА С МАГАЗИНИ, ГАРАЖИ И ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ ” – УПИ VIII-265, кв.200, м „Подуене – Редута”, ул. „Велчо Атанасов”, №14, р-н „Слатина”, гр. София”

Одобрените проекти са на разположение за запознаване на заинтересованите в сградата на Столична община на ул. ”Сердика”, №5, стая 212. 
На основание чл.149, ал.3 от ЗУТ, разрешението за строеж може да бъде обжалвано по законосъобразност пред Началника на РДНСК – Югозападен район сектор София в четиридесет дневен срок от получаване на настоящото съобщение.

Разрешение за строеж /изтегли/

 

Издадено е разрешение за строеж № Б-122/15.08.2018г.

Архив |