Уникален номер в АОП: 9079409
Дата на публикуване: 08.08.2018 г.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП…/изтегли/-публикувано на 08.08.2018 г.
Информация за публикувана в профила на купувача обява…/изтегли/-публикувано на 08.08.2018 г.
Документация…/изтегли/-публикувано на 08.08.2018 г.
Образец 1…/изтегли/-публикувано на 08.08.2018 г.
Образец 2…/изтегли/-публикувано на 08.08.2018 г.
Образец 3…/изтегли/-публикувано на 08.08.2018 г.
Образец 4…/изтегли/-публикувано на 08.08.2018 г.
Образец 5…/изтегли/-публикувано на 08.08.2018 г.
Образец 6…/изтегли/-публикувано на 08.08.2018 г.
Образец 7…/изтегли/-публикувано на 08.08.2018 г.
Образец 8…/изтегли/-публикувано на 08.08.2018 г.
Образец 9…/изтегли/-публикувано на 08.08.2018 г.
Образец 10…/изтегли/-публикувано на 08.08.2018 г.
Образец 11…/изтегли/-публикувано на 08.08.2018 г.
Образец 12…/изтегли/-публикувано на 08.08.2018 г.
Образец 13…/изтегли/-публикувано на 08.08.2018 г.
Образец 14…/изтегли/-публикувано на 08.08.2018 г.
Образец 15…/изтегли/-публикувано на 08.08.2018 г.
Образец 16…/изтегли/-публикувано на 08.08.2018 г.
Проект на договор…/изтегли/-публикувано на 08.08.2018 г.
Протокол на комисията от 30 .08. 2018 г. от работата на комисията…/изтегли/ – публикувано на 30.08.2018 г.
Договор № РСЛ18-ДГ55-19/31.08.2018 г., ведно с приложенията към него…/изтегли/-публикувано на 31.08.2018 г.

„Ремонт и подмяна на асфалтова настилка в двора на 23 СУ „Фредерик Жолио-Кюри” на територията на район „Слатина”

Обяви по чл. 20, ал. 3 от ЗОП |