Списък на одобрените проекти по Програма „Зелена София” – 2018 г.

https://www.sofia.bg/documents/20182/3386594/2018-08-01-Spisuk+na+odobrenite+proekti+2018.pdf/1ecd6ecc-bc9b-4cde-874a-9f6a17ca8e6f

Списък на одобрените проекти по Програма „Зелена София” – 2018 г.

Съобщения |