V ТУРИСТИЧЕСКИ ПОХОД ЗА УЧЕНИЦИ (5-12 КЛ.) ОТ СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА ДО «ЧЕРНИ ВРЪХ», ОРГАНИЗИРАН ОТ СТОЛИЧНА ОБЩИНА И БЪЛГАРСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ СЪЮЗ

Покана
Регламент и указания за участие
Линк за споделяне на създаденото събитие от страницата на дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“ – https://www.facebook.com/events/693627454321205/

V ТУРИСТИЧЕСКИ ПОХОД ЗА УЧЕНИЦИ (5-12 КЛ.) ОТ СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА ДО «ЧЕРНИ ВРЪХ», ОРГАНИЗИРАН ОТ СТОЛИЧНА ОБЩИНА И БЪЛГАРСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ СЪЮЗ

Последни новини |