УСМИХНИ СЕ,  ПОДАЙ РЪКА

Днес в  8-ми клас на  93 СУ”Ал.Тодоров –Балан”, МКБППМН от  район „Слатина”  проведе мероприятие   под надслов –„УСМИХНИ СЕ,  ПОДАЙ РЪКА !”. На  учениците беше представена историята на „Розовата фланелка”, стартирала като инициатива през 2007година в Канада за  превенция на насилието и тормоза в училище. 

Във връзка с възпитанието на нашите деца в толератност и  позитивно общуване  в училище и извън него,  на учениците бяха раздадени  шапки, фланелки и шалчета  в розов цвят със същия надпис.  Мероприятието е част  от дейностите на МКБППМН, район „Слатина”, в работата й по превенция на училищното насилие .

По време на събитието учениците прегърнаха идеята и изразиха желание да се включат и в други подобни прояви.

Ръководството и целият педагогически състав на 93 СУ”Ал.Тодоров-Балан” подкрепиха учениците в тяхното желание да работят в тази посока  и изразиха готовност за нови идеи и участие  в бъдещи проекти на Местната комисия в СО-район”Слатина”.

УСМИХНИ СЕ, ПОДАЙ РЪКА

Последни новини |