Жирафчетата с урок по здравеопазване

На 26 октомври класът на жирафчетата от 23 СУ „Фредерик Жолио-Кюри” изнесоха поредния си интерактивен урок по 17-те глобални цели за устойчиво развитие 2016-2030, част от инициативата на Джуниър Ачийвмънт „Най-големият урок в света”.  В рамките на това учебно занятие малчуганите подробно представиха своето проучване, анализ и идеи за подобряване на здравеопазването в национален и световен мащаб.

Разделени на три екипа, всеки, от които с конкретна задача да подпомогне намирането на по-добрите решения за подобряването на човешкото здраве, учениците навлязоха детайлно в икономическите, социалните и географските аспекти на разискваната от тях тема. Пред родителите и гостите на събитиeто малчуганите демонстрираха завидни познания по отношение на здравословния начин на живот, спорт, здравна политика,  околна среда, както и познаване на рисковете пред здравето  за гражданите на отделни страни по света.

Директорът на 23 СУ „Фредерик Жолио-Кюри”, Нина Чанева, поздрави децата за положените усилия и ги насърчи да продължават със същия дух да търсят най-правилните решения за справяне с предизвикателствата пред ежедневието на хората.

Жирафчетата с урок по здравеопазване

Последни новини |