ОБРАЗОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ В СО РАЙОН „СЛАТИНА”

На 29 октомври 2018 г. Балкански институт за активна политика    /БИАП/, в партньорство с район „Слатина” проведе заключителна пресконференция по проект „Да опознаем Европа – лесно и забавно”, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма „Европа“ 2018.

 

Председателят на Управителния съвет на  БИАП Дилияна Нейчева изказа благодарност към кмета и администрацията на района  за успешното сътрудничество във връзка с реализирането на целите на проекта – Да опознаем Европа чрез интерактивна образователна игра. Според г-жа Анелия Атанасова, представител на Програма „Европа”, подобни инициативи са много ценни във връзка с възпитанието на младите хора.

 

В рамките на проекта ученици от 5-ти и 6-ти клас в училищата от район „Слатина“ бяха запознати по иновативен и интересен начин със структурата, състава и функционирането на ЕС, европейските институции, начините за взимане на решения на национално и европейско ниво,  приоритетите на Българското председателство, както и с обща информация за европейските държави. Децата се включиха с интерес, сами формулираха въпроси, свързани с интересни факти за страните – членки на ЕС, с техните най – характерни символи – танци, музика, културни и исторически забележителности. 

 

 Кметът на район „Слатина” Наталия Стоянова изрази готовност и занапред да подпомага дейности и инициативи на Програма „Европа”, които развиват креативното мислене в подрастващите.

 

Играта може да бъде намерена на следния адрес: http://opoznaievropa.atwebpages.com/, както и на официалните страници на СО – район „Слатина”: https://www.so-slatina.org/ и на Сдружение БИАП:  http://biap-bg.com/.

ОБРАЗОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ В СО РАЙОН „СЛАТИНА”

Последни новини |