В изпълнение на утвърдени Национален спортен календар за 2018-2019 г. на Министерство на образованието и науката и Правила за провеждане на „Ученически игри 2018-2019 г.“, заповед на министъра на младежта и спорта и писмо на Столична община, районна администрация „Слатина“ организира през октомври-декември т.г. районно първенство на ученически игри. В него ще вземат участие отбори от общинските училища и професионалните гимназии в района, които ще се състезават в шест вида спорт: футбол, волейбол, баскетбол, тенис на маса, бадминтон и шахмат. Първенството ще излъчи отбори победители, които ще продължат в следващите етапи на „Ученически игри 2018-2019 г.“ – градско и републиканско първенство.

За доброто протичане на състезанията, спазвайки техническите правила и за опазване здравето на участниците, районната администрация осигурява  професионални съдии, медицинско обслужване и полицейска охрана, както и купи за победителите.

Състезанията по отделните видове спорт ще се състоят след жребий съгласно предварителни графици.

ПРОГРАМАТА ВКЛЮЧВА:

ФУТБОЛ 17, 18 и 19.10.2018 г. 09.00-13.00 ч. Спортен комплекс GREEN SPORT – ВТУ Т. Каблешков ул. Гео Милев, 158
ВОЛЕЙБОЛ 22 и 29.10.2018 г. 12, 19 и 26.11.2018 г. по прил. графици СК Академика 2011, 4-ти км бул. Цариградско шосе, 125
БАСКЕТБОЛ 26.11.2018 и 03.12.2018 г. по прил. графици СК Академика 2011, 4-ти км бул. Цариградско шосе, 125
ТЕНИС НА МАСА 08.11.2018 г. 09.00-13.00 ч. 148 ОУ „Проф. Д-р Любомир Милетич” ул. Слатинска, 35
БАДМИНТОН 14.11.2018 г. 09.30-12:00 ч. 93 СУ „Александър Тедоров-Балан“ ул. Гео Милев, 32
ШАХМАТ 12.12.2018 г. 09.00-13.00 ч. 31 СУЧЕМ „Иван Вазов“ ул. Гео Милев, 2

17.10.2018 г.
5-7 клас момчета

09:00 – 1 терен/1 група  – 93 СУ / 31 сучем
09:00 – 2 терен/2 група –  109 ОУ / 23 СУ
10:00 – 1 терен/1 група –  138 СУ / 31 СУЧЕМ
10:00 – 2 терен/2 група –  148 ОУ / 23 СУ
11:00 – 1 терен/1 група –  138 СУЗИЕ / 93 СУ
11:00 – 2 терен/2 група –  148 ОУ / 109 ОУ
12:00 – ¾ Място – 1 терен: заелите втори места от 1 и 2 група
12:00 – Финал –  2 терен: победителите от двете групи 

18.10.2018 г.
8-10 клас юноши

09:00 – 1 терен/1 група –  94 су / 31 сучем
09:00 – 2 терен/2 група –  макгахан / 138 СУ
10:00 – 1 терен/1 група –  93 СУ / 31 СУЧЕМ
10:00 – 2 терен/2 група –  23 СУ / 138 СУЗИЕ
11:00 – 1 терен/1 група –  93 СУ / 94 СУ
11:00 – 2 терен/2 група –  23 СУ / макгахан
12:00 – ¾ Място – 1 терен: заелите втори места от 1 и 2 група
12:00 – Финал – 2 терен: победителите от двете групи

19.10.2018 г.
11-12 клас юноши

09:00 – 1 терен/1 група – 94 су / 23 СУ
09:00 – 2 терен/2 група – 31 СУЧЕМ / макгахан
10:00 – 1 терен/1 група – 94 СУ / макгахан
10:00 – 2 терен/2 група – 31 СУЧЕМ / 23 СУ
11:00 – 1 терен/1 група – 94 СУ / 31 СУЧЕМ
11:00 – 2 терен/2 група – макгахан / 23 СУ

СК Академика 2011

22.10.2018 г.
11-12 кл. юноши

12:30 ч. – 138 СУЗИЕ / 31 СУЧЕМ
13:30 ч. – 94 СУ / 157 ГИЧЕ
14:30 ч. – поб. 1 стр. с/у поб. 2 ср.
15:30 ч. – финал 23 СУ / поб. 3

29.10.2018 г.
11-12 кл. девойки

12:30 ч. – 138 СУЗИЕ / 23 СУ
13:30 ч. – 31 СУЧЕМ / 157 ГИЧЕ
14:30 ч. – за ¾ място
15:30 ч. – финал 

12.11.2018 г.
8-10 кл. девойки

12:30 ч. – 138 СУЗИЕ / 23 СУ
13:30 ч. – 93 СУ / 157 ГИЧЕ
14:30 ч. – поб. от 1 ср. с/у 31 СУЧЕМ
15:30 ч. – финал: поб. 2 ср. с/у поб. от 3 ср.  

19.11.2018 г.
8-10 кл. юноши

11:30 ч. – 23 СУ / 94 СУ
12:30 ч. – 93 СУ / 138 СУЗИЕ
13:30 ч. – 157 ГИЧЕ / 31 СУЧЕМ
14:30 ч. – поб. от 1 ср. с/у поб. от 3 ср.  
15:30 ч. – финал 

26.11.2018 г.
5-7 кл. момчета/момичета

09:00 ч. – 109 ОУ / 31 СУЧЕМ – момчета
09:50 ч. – 31 СУЧЕМ / 148 ОУ момичета
10:40 ч. – 31 СУЧЕМ / 23 СУ – момчета
11:20 ч. – 138 СУЗИЕ / 109 ОУ момичета
12:10 ч. – 23 СУ / 109 ОУ – момчета
13:00 ч. – 109 ОУ / 31 СУЧЕМ момичета

СК Академика 2011

26.11.2018 г.
8-10 кл. юноши

12:45 ч. – 31 СУЧЕМ / 94 СУ
13:35 ч. – 157 ГИЧЕ / 138 СУЗИЕ
14:25 ч. – за ¾ място
15:15 ч. – финал

03.12.2018 г.
5-7 кл. момчета/момичета

12:40 ч. – 148 ОУ / 31 СУЧЕМ – 5-7 кл. момчета
13:10 ч. – 109 ОУ / 23 СУ – 5-7 кл. момчета
13:40 ч. – 109 ОУ / 148 ОУ – 5-7 кл. момичета
14:10 ч. – поб. от 1 ср. с/у 138 СУЗИЕ – 5-7 кл. момчета
14:40 ч. – 148 ОУ / 31 СУЧЕМ момичета
15:10 ч. – финал: поб. от 2 ср. с/у поб. от 4 ср. – 5-7 кл. момчета
15:40 ч. – 31 СУЧЕМ / 109 ОУ – момичета

148 ОУ „Проф. д-р. Л. Милетич“

08.11.2018 г.
5-7 кл. момчета/момичета и 8-10 кл. юноши

09:00 ч. – 23 СУ / 109 ОУ – 5-7 кл. момчета
09:00 ч. – 138 СУЗИЕ / 148 ОУ – 5-7 кл. момчета
09:40 ч. – финал: поб. от 1 ср. с/у поб. от 2 ср. – 5-7 кл. момчета
09:40 ч. – 109 ОУ / 148 ОУ – 5-7 кл. момичета
10:30 ч. – 31 СУЧЕМ / 23 СУ – 8-10 кл. юноши
10:30 ч. – 93 СУ / МАКГАХАН – 8-10 кл. юноши
11:20 ч. – финал: поб. от 1 ср. с/у поб. от 2 ср. – 8-10 кл. юноши

93 СУ „Ал. Теодоров – Балан“

14.11.2018 г.
8-10 кл. юноши

09:30 ч. – 31 СУЧЕМ / МАКГАХАН
Организаторите запазват правото си да извършват промени в програмата.

Старт на „Ученически игри 2018/2019 г.“ в район „Слатина”

Спорт |