УСМИХНИ СЕ,  ПОДАЙ РЪКА

Днес  в  8-мите  класове  на  23-то  СУ ”Фредерик Жолио Кюри” , МКБППМН от  район „Слатина”  проведе мероприятие,  което е част от дейностите  на комисията  свързани с превенция на училищното насилие  под надслов –„УСМИХНИ СЕ,  ПОДАЙ РЪКА!” На  учениците беше представена историята на „Розовата фланелка”, стартирала като инициатива през 2007 година в  Канада за  превенция на насилието и тормоза в училище. 

Във връзка с възпитанието на нашите деца в толератност и  позитивно общуване  в училище и извън него,  на учениците бяха раздадени  шапки, фланелки и шалчета  в розов цвят със същия надпис.  По време на събитието  учениците прегърнаха идеята и изразиха желание да се включат и в други  подобни прояви.

Ръководството и целият  педагогически състав на  23то СУ ”Фредерик Жолио Кюри”  подкрепиха учениците в тяхното желание  да работят в тази посока  и изразиха готовност  за  нови идеи  и  участие  в бъдещи проекти на Местната комисия в СО-район ”Слатина”.

УСМИХНИ СЕ, ПОДАЙ РЪКА

Последни новини |