Архитектурно заснемане
Доклад за енергийна ефективност – публикувано на 21.12.2018 г.
Доклад за резултати от обследването – публикувано на 21.12.2018 г.
Приложение № 1 – резюме – публикувано на 21.12.2018 г.
Приложение № 2 – сертификат – публикувано на 21.12.2018 г.
Технически доклад конструктивно обследване – публикувано на 21.12.2018 г.
Технически паспорт – публикувано на 21.12.2018 г.

Обект „Жилищна сграда с адрес ж. к. „Гео Милев”, бул. „Цариградско шосе” № 125, бл. 6”

Нови страници |