Архитектурно заснемане
Доклад за енергийна ефективност – публикувано на 21.12.2018 г.
Доклад за резултати от обследването – публикувано на 21.12.2018 г.
Приложение № 1 – резюме – публикувано на 21.12.2018 г.
Приложение № 2 – сертификат – публикувано на 21.12.2018 г.
Технически доклад конструктивно обследване – публикувано на 21.12.2018 г.
Технически паспорт – публикувано на 21.12.2018

Обект „Жилищна сграда с адрес ул. „Коста Лулчев” № 25, бл. 263”

Нови страници |