По-здрави деца

По-здрави деца

Успешно приключи работата в 148 ОУ „Проф. Д-р Л. Милетич“ по проекта “По-здрави деца” с ръководител М. Бошева. Проектът целеше да спомогне за изграждането на трайни хранителни навици и култура за здравословен начин на живот в децата. Програмата бе фокусирана върху основите на балансираното хранене, ролята на плодовете и зеленчуците в ежедневния хранителен режим, ролята на всекидневната физическа активност, консумацията на вода, споделеното време със семейството при хранене, правилната грижа за домашните любимци. Забавните и атрактивни занимания провокираха интереса, ентусиазма и творчеството на децата и резултатите не закъсняха.

По-здрави деца

Последни новини |