Свободни работни места към Бюро по труда “Изток” по схема “Младежка заетост”( одобрени заявки по проект “Нова възможност за младежка заетост” към 18.02.2019 г.)

Свободни работни места към Бюро по труда “Изток” по схема “Младежка заетост”( одобрени заявки по проект “Нова възможност за младежка заетост” към 18.02.2019 г.)

Обяви |