Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността „Главен архитект” в СО-район „Слатина” …/изтегли/

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността „Главен архитект” в СО-район „Слатина”

Кариери |