Уникален номер в АОП: 9086125
Дата на публикуване: 27.02.2019 г.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП…/изтегли/ – публикувано на 27.02.2019 г.
Информация за публикувана в профила на купувача обява…/изтегли/ – публикувано на 27.02.2019 г.
Документация…/изтегли/ – публикувано на 27.02.2019 г.
Образец 1…/изтегли/ – публикувано на 27.02.2019 г.
Образец 2…/изтегли/ – публикувано на 27.02.2019 г.
Образец 3…/изтегли/ – публикувано на 27.02.2019 г.
Образец 4…/изтегли/ – публикувано на 27.02.2019 г.
Образец 5…/изтегли/ – публикувано на 27.02.2019 г.
Образец 6…/изтегли/ – публикувано на 27.02.2019 г.
Образец 7…/изтегли/ – публикувано на 27.02.2019 г.
Образец 8…/изтегли/ – публикувано на 27.02.2019 г.
Образец 9…/изтегли/ – публикувано на 27.02.2019 г.
Образец 10…/изтегли/ – публикувано на 27.02.2019 г.
Образец 11…/изтегли/ – публикувано на 27.02.2019 г.
Образец 12…/изтегли/ – публикувано на 27.02.2019 г.
Образец 13…/изтегли/ – публикувано на 27.02.2019 г.
Образец 14…/изтегли/ – публикувано на 27.02.2019 г.
Образец 15…/изтегли/ – публикувано на 27.02.2019 г.
Образец 16…/изтегли/ – публикувано на 27.02.2019 г.
Проект на договор…/изтегли/ – публикувано на 27.02.2019 г.
Проекти и обяснителни записки…/изтегли/ – публикувано на 27.02.2019 г.
Протокол от работата на комисията, назначена със Заповед № РСЛ19-РД09-96/15.03.2019 г. на Кмета на район “Слатина”-СО, утвърден на 27.06.2019 г…./изтегли/ – публикувано на 27.06.2019 г.
Договор № РСЛ19-ДГ55-15/08.07.2019 г…/изтегли/ – публикувано на 08.07.2019 г.
Ценово предложение…/изтегли/ – публикувано на 08.07.2019 г.
Техническо предложение…/изтегли/ – публикувано на 08.07.2019 г.

„Текущ ремонт на физкултурен салон, актова зала и прилежащите към нея помещения, столова и зъболекарски кабинет, подмяна на дограма по фасада и обособяване на компютърна зала в 148 ОУ „Проф. д-р Любомир Милетич”

Обяви по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, Профил на купувача |