Организатор на втория градски конкурс „Две хубави очи” е Народно читалище „П. К. Яворов – 1920”, кв. „Гео Милев”, София. Първото издание на конкурса е през 2018 г. с районен характер за район „Слатина” на Столична община. От 2019 г. конкурсът е с градски характер за територията на столицата.
Конкурсът е посветена на патрона на читалището Пейо Яворов като идеята е повече хора да се докоснат до неговото извисено литературно творчество, като е поставена цел участниците и творбите им да бъдат провокирани от неговите произведения. Така ще се развият творческото въображение и заложби на участниците.

РЕГЛАМЕНТ

В конкурса могат да участват младежи (ученици) от VII до XII клас и участници над 18 години от всички столични училища и читалища на територията на Столична община, разпределени в следните възрастови групи:

 • Първа възрастова група – VII-IX клас;
 • Втора възрастова група – X-XII клас;
 • Трета възрастова група – участници над 18 г.

Раздел „Литература”

В този раздел се приемат литературни творби в жанровете: поезия, проза, стихотворение и разказ.

Условия:

 • творбите се приемат до 01 юни 2019 г. на хартиен носител на посочения пощенски адрес или по електронна поща: qvorov_sf@abv.bg, набрани на компютър;
 • участието в този раздел е индивидуално и не се приемат групови творби;
 • обем на произведенията: до 3 страници;
 • всеки участник участва с 1 творба по избран от него жанр;
 • творбите трябва да са създадени специално за конкурса, да не са участвали в други литературни фестивали и конкурси и да не са публикувани в печатни и електронни издания и медии;
 • всички постъпили творби и авторските им права стават собственост на организатора, като не се заплащат хонорари и обезщетения;
 • творби не се връщат;
 • всички участници посочват три имена, дата на раждане, адрес, телефон и електронна поща за контакт, като посочват на кое училище и читалище и негова структура са представител.

Раздел „Изобразително и цифрово изкуство”

В този раздел се приемат творби в два подраздела: „Изобразително изкуство” и „Цифрово изкуство”. Всеки участник участва с 1 творба във всеки от двата подраздела.
За раздел „Изобразително изкуство” се приемат творби с формат А3 или А4 без ограничение на техниката, с която са създадени: акварел, темпера, маслени бои и други. Авторът трябва да посочи кое произведение на Пейо Яворов го е вдъхновило за създаването на рисунката и да посочи заглавието му.
За раздел „Цифрово изкуство” се приемат творби на хартиен носител (дигитални колажи, рисунки, снимки и други произведения) с формат А3 или А4. Авторът трябва да посочи кое произведение на Пейо Яворов го е вдъхновило за създаването на произведението на цифровото изкуство и да посочи заглавието му.

Условия:

 • творбите се приемат до 01 юни 2019 г. на хартиен носител на посочения пощенски адрес;
 • участието в този раздел е индивидуално, като се допуска и групово участие (при такова участие се посочват трите имена на авторите, дата на раждане, адрес, телефон и електронна поща за контакт и се посочва на кое училище и читалище са представители);
 • творбите трябва да са създадени специално за конкурса, да не са участвали в други фестивали и конкурси и да не са публикувани в печатни и електронни издания и медии, както и в социалните мрежи;
 • всички постъпили творби и авторските им права стават собственост на организатора, като не се заплащат хонорари и обезщетения;
 • творби не се връщат;
 • всички участници посочват три имена, дата на раждане, адрес, телефон и електронна поща за контакт, като посочват на кое читалище и негова структура са представител.

***
Всеки участник, изпратил своя/и творба/и за участие в конкурса, се съгласява личните му данни да бъдат обработени само и единствено за неговото участие в конкурса и няма да бъдат предоставяни на трети лица. Читалището е лицензиран и регистриран администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни.
С изпращане на творба/и за участие в конкурса, участниците автоматично декларират, че са запознати с условията на конкурса и ги приемат.

Творбите на желаещите да участват се изпращат до 01 юни 2019 г. по пощата, куриер или се предават лично след предварително обаждане на следния адрес: София, пк 1111, ул. „Гео Милев” № 24, Народно читалище „П. К. Яворов – 1920” (за конкурса).
Лице за контакт: Стилиян Стоименов – секретар на читалището, телефони: 0889 358 991, 0889 404 434 и 02/873 05 71 и електронна поща: qvorov_sf@abv.bg

Творби не се връщат. С тях ще бъде организирана изложба на участниците в конкурса. Творбите стават собственост на организатора като се съхраняват във фонд „Творчество”, и ще бъдат използвани за популяризиране на конкурса.
Всички участници получават грамота за участие или награди, осигурени от организатора или спонсори.
Организаторът определя компетентно жури в двата раздела, което ще разгледа и оцени постъпилите творби. Решенията на журито не подлежат на обжалване и коментар.
Резултатите от конкурса ще се публикуват в интернет блога на читалището и на неговата фейсбук страница.
Допълнително ще се посочи кога и къде ще се състои награждаването на журираните автори на произведенията от конкурса.
С явяването за получаване на награда участниците и техните родители/представители се съгласяват да бъдат заснемани, като материалите ще се публикуват в публичното пространство и социалните мрежи без да се заплащат хонорари и обезщетения.

ВТОРИ ГРАДСКИ КОНКУРС „ДВЕ ХУБАВИ ОЧИ”

Последни новини |