По повод тренировка по задействане на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност, в изпълнение на Заповед № СОА19-РД09-400/26.03.2019 г. на Кмета на Столична община и на основание чл.46, ал.1, т.2 и т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Ви уведомявам, че на 01.04.2019 г. от 13.00 ч. ще се проведе тренировка по задействане на сиренно-оповестителната система на страната.

СО-район „Слатина”

Тренировка по задействане на сиренно-оповестителната система

Съобщения |