Организатор на третия районен фотоконкурс „Светът около мен” е Народно читалище „П. К. Яворов-1920”, кв. „Гео Милев”, София.

Конкурсът е с креативна насоченост и има за цел да провокира въображението на участниците, които да се потопят в магията на фотографията.

В конкурса могат да участват деца и младежи (ученици) от I до XII клас и участници над 18 години, живеещи или учещи на територията на район „Слатина” на Столична община, разпределени в следните възрастови групи:

  • Първа възрастова група – IIV клас;
  • Втора възрастова група – VVIII клас;
  • Трета възрастова група – IXXII клас;
  • Четвърта възрастова група – участници над 18 години (почетна група).

Всеки участник в конкурса може да изпрати за участие до 2 снимки (творби).

Към снимките (творбите) се попълва и прилага Информационна карта (Приложение № 1).

Творбите не се връщат! Всички снимки стават собственост на организатора и се съхраняват във фонд „Детско-юношеско творчество”. С тях ще се организира изложба на участниците в конкурса. Снимките ще бъдат използвани за популяризиране на конкурса. Авторски права не се заплащат.

Всички участници получават грамота за участие или награди, осигурени от организатора или спонсори. Компетентно жури ще разгледа и оцени постъпилите творби.

Снимките се изпращат разпечатани в цветен формат (размер A4) до 24 май 2019 г. по пощата или куриер на следния адрес: Народно читалище „П. К. Яворов-1920”, София, пк 1111, ул. „Гео Милев” № 24 (за конкурса).

Телефони за контакт: 0889404434 и 0889358991 , e-mail: qvorov_sf@abv.bg , лице за контакт: Стилиян Стоименов – секретар на читалището.

Приложение № 1

ИНФОРМАЦИОННА КАРТА

за участие в третия районен фотоконкурс „Светът около мен”

Име, презиме и фамилия: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Рождена дата ………………………………………. г.

Представител на ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

                              (школа, училище, читалище)

Преподавател/ръководител: ……………………………………………………………….. Телефон: …………………………………………………………..

Име на творбата: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Клас: …………………………………………………………

Адрес на участника: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Телефон/GSM (личен или на родител, посочва се): …………………………………………………………………………………………………………

e-mail (личен или на родител, посочва се): ……………………………………………………………………………………………………………………….

Родител: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Запознат съм и приемам регламента на конкурса:

…………………………………………………… – ………………………………………..

                            (име и фамилия)                                      (подпис)

ТРЕТИ РАЙОНЕН ФОТОКОНКУРС „СВЕТЪТ ОКОЛО МЕН”

Последни новини |