Организатор на четвъртия районен конкурс за детска рисунка „Моята красива България” е Народно читалище „П. К. Яворов – 1920”, кв. „Гео Милев”, София. Първите две  издания на конкурса през 2016 г. и 2017 г. са с териториален обхват за кв. „Гео Милев”, а от 2018 г. конкурсът е с районен характер за район „Слатина” на Столична община.

Конкурсът е с креативна насоченост, като темите за изданието през 2019 г. са „Прекрасната наша родина”, „Свободна тема” „Магията на детството” и „Златно сърце” (има за цел да популяризира творчеството за деца на Калина Малина). Конкурсът има за цел да провокира творческото въображение на участниците и да ги накара да развият и покажат своите заложби и способности. 

РЕГЛАМЕНТ

В конкурса могат да участват деца и младежи (ученици) от I до XII клас и участници над 18 години, живеещи или учещи на територията на район „Слатина” на Столична община, разпределени в следните възрастови групи:

  • Първа възрастова група – I-IV клас;
  • Втора възрастова група – V-VIII клас;
  • Трета възрастова група – IX-XII клас;
  • Четвърта възрастова група – участници над 18 години (почетна група).

Училище, школа или читалище може да участва с до 10 творби (рисунки) на своите възпитаници.

Един участник участва в конкурса с една творба (рисунка). Допуска се участие на рисунка, която е създадена от няколко ученика от един клас.

Ще бъдат приемани само произведения във формат A4 (210 x 297 мм) или А3 (297 х 420 мм), като няма ограничения по отношение на материалите, инструментите или техниката на изпълнение и създаване на рисунката.

Творбите на желаещите да участват се изпращат до 24 май 2019 г. по пощата, куриер или се предават лично след предварително обаждане на следния адрес: гр. София, пк 1111, ул. „Гео Милев” № 24, Народно читалище „П. К. Яворов – 1920” (за конкурса), като към тях на задната страна се попълва и прилага Информационна карта (Приложение № 1).

Рисунки не се връщат! С тях ще се организира изложба на участниците в конкурса. Творбите стават собственост на организатора като се съхраняват във фонд „Детско-юношеско творчество”. Рисунките ще се използват за популяризиране на конкурса.

Всички участници получават грамота за участие или награди, осигурени от организатора или спонсори. Компетентно жури ще разгледа и оцени постъпилите творби!

Приложение № 1

ИНФОРМАЦИОННА КАРТА

за участие в четвъртия районен конкурс за рисунка „Моята красива България”

 

Име, презиме и фамилия: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Рождена дата ………………………………………. г.

Представител на …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

                                           (школа, училище, читалище)

Преподавател/ръководител: ……………………………………………………………….. Телефон: …………………………………………………………..

Име на творбата: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Клас: …………………………………………………………

Адрес на участника: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Телефон/GSM (личен или на родител, посочва се): …………………………………………………………………………………………………………

e-mail (личен или на родител, посочва се): ……………………………………………………………………………………………………………………….

Родител: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Запознат съм и приемам регламента на конкурса:

…………………………………………………… – ………………………………………..

                            (име и фамилия)                                       (подпис)

ЧЕТВЪРТИ РАЙОНЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА „МОЯТА КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”

Последни новини |