“The Code” – Иновационен лагер в 23 СУ „Фредерик Жолио – Кюри”

            На 19.03.2019 г в  23 СУ „Фредерик Жолио – Кюри” –  София се проведе иновационен лагер “The Code”, организиран съвместно с Джуниър Ачийвмънт България.
            Иновационният лагер е интензивен уъркшоп за генериране на идеи, по време на който учениците работят върху конкретен казус – „Генериране на социална бизнес идея и разработване на стратегия за нейното пополяризиране с помощта на социалните мрежи“.
            Учениците са разделени в отбори и трябва да предложат решение, като разполагат с информация (чрез достъп до Интернет), компютърни ресурси и съветите на ментори с реален бизнес опит.
            Настоящата инициатива има няколко основни цели:

  1. Да запознае младите хора с възможностите за професионално развитие в сферата на дигиталния маркетинг;
  2. Да изгради знания, умения и компетенции за решаване на предизвикателство чрез предприемачески подход, креативност и иновация;
  3. Учене чрез правене, учене чрез преживяване.

“The Code” – Иновационен лагер в 23 СУ „Фредерик Жолио – Кюри”

Последни новини |