1. Указ № 53/19.03.2019 г. на Президента на Република България за насрочване на избори за членове на Европейския парламент от РБългария – https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=135927
 2. Централна избирателна комисия – https://www.cik.bg/
 3. Районна избирателна комисия – https://rik24.cik.bg/ep2019
 4. Столична община – https://www.sofia.bg/election
 5. Заповеди
 6. Съобщения
 7. Уведомление за консултации, публикувано на 15.04.2019 г.
 8. Предварителни избирателни списъци част І за избори за членове на Европейски парламент от Република България, насрочени на 26.05.2019 г. – https://www.sofia.bg/election
 9. ГД „ГРАО” – справка по ЕГН или адрес за № на избирателна секция и място на гласуване – http://www.grao.bg/elections/
 10. Места за поставяне на агитационни материали – https://www.sofia.bg/election
 11. Електронни услуги за избори на членове на Европейски парламент от Република България – https://www.sofia.bg/election
 12. График за провеждане на обученията на членовете на секционните избирателни комисии за 24 ИР София – https://rik24.cik.bg/ep2019/decisions/24/2019-05-09
 13. Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейски парламент от Република България – https://www.sofia.bg/election

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Главна дирекция “Гражданска регистрация и административно обслужване” към Министерство на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за избори за членове на Европейския парламент от РБългария на 26.05.2019 г..
Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:
През Интернет на адрес: http://www.grao.bg/elections/
Чрез този сайт:

По ЕГН. (По-лесен, бърз и препоръчван начин)
Тази справка включва името на лицето, номера на избирателната му секция и мястото на гласуване за тази секция.
По Адрес.
След въвеждане на даден адрес като резултат се показва избирателната секция и мястото за гласуване на избирателите от този адрес.

Чрез телефон:
Мобилен: Изпраща се SMS на единен номер 18429 и за трите мобилни оператора (МТел, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.
Стационарен: Избира се 0800 1 4726 (по-лесно се запомня като 0800 1 GRAO). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

Използване на Електронен Подпис:
За гражданите, притежаващи Универсален електронен подпис е осигурен достъп до защитена област в сайта, където те могат да разгледат своите данни и да подадат искане за гласуване по настоящ адрес.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Телефони  за осигуряване специализиран транспорт на избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването
 02/9041351 0800 20 720

от 7.00до 20.30 заявка на 25.05.2019
от 7.00 до 19.30 на 26.05.2019 г.

ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, НАСРОЧЕНИ ЗА 26.05.2019 Г.

ИЗБОРИ 2019 |