Проект “Изкуството на толерантността-щит срещу агресията и езика на омразата при подрастващите”

Фондация “Слънчеви пътеки“ изпълнява проект “Изкуството на толерантността-щит срещу агресията и езика на омразата при подрастващите“ с финансовата подкрепа на Столична община, Програма „Европа“ 2019, в партньорство с Район „Слатина“ и 31 СУЧЕМ „Иван Вазов“. Проектът е насочен към създаването на устойчиви общински политики и модели за социализиране на градски пространства, съвместно с неправителствени организации, с цел създаване на нови обществени знакови центрове в София, които да допринасят за уникалната идентичност и европейска значимост на града, както и за реализиране на дейности в столицата като град на толерантността.

Проектът изпълняван от фондация “Слънчеви пътеки“ цели да бъде в съответствие с иновативната програма за гражданско участие в местните политики за прилагане на европейските добри практики в местното самоуправление и в публичния сектор, да насърчи участието на нашите съграждани в района.

Очакваните резултати от изпълнението на проекта са:

  • Представяне и популяризиране на тематичната книжка “Усмихни се“ с информация за видовете насилие над деца и как да се разпознае то;
  • Провеждане на културни мероприятия чрез творчество и талант ще спомогне да се избегнат агресията, екстремизма и ксенофобията;
  • Изграждане на своеобразен мост между младите творци – художници и поети, които чрез изкуство си подават ръка в името на толерантността и срещу агресията;
  • Участващите в събитието граждани стават съпричастни към общата кауза срещу агресията и езика на омразата;
  • Повишена информираност на ученици и млади хора по проблемите, свързани с агресията, ксенофобията и езика на омразата;
  • Участие на граждани в предвидените дейности за изграждане на взаимоотношения на толерантност и избягване езика на омразата в столицата;

Проектът ще има пряко въздействие по отношение  нагласите на младежите за борба с агресията в училищата, на улицата и в обществото. Младите хора ще насочат вниманието си в изграждане на взаимоотношения на толерантност, чрез изкуство, култура, облагородяване на пространства. Очакваме проектът да създаде трайност на обществените нагласи в Район „Слатина“ към борба с агресията и ксенофобията и да  допринесе за осъществяване на идеята София да бъде град на толерантността, без език на омразата.

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма „Европа” 2019.

Агресията и езика на омразата дискутираха в 31. СУЧЕМ “Иван Вазов“

Във връзка с изпълнението на проект “Изкуството на толерантността – щит срещу агресията и езика на омразата при подрастващите“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма „Европа“ 2019 от фондация “Слънчеви пътеки“, в партньорство с Район „Слатина“ и 31. СУЧЕМ „Иван Вазов“, се състоя семинар на тема: “Агресията в училищата и как да избегнем езика на омразата“ с ученици от пети клас.

Ръководството на училището в лицето на директора Надежда Николчева, както и преподаватели от училището, посрещнаха участниците на семинара със завидно гостоприемство, подготовка и отговорност. Гост на дискусията беше и координаторът на Програма „Европа“ Деница Боева.

 „Идеята е да бъдем полезни на децата, родителите и техните преподаватели с образователна лекция и диалог за агресията, за нарасналата престъпност в учебните заведения“, заявиха изпълнителите на проекта от фондация „Слънчеви пътеки“.  Посочено бе, че България е сред първите 10 държави с най-висок процент тормоз в училище според изследване на Световната здравна организация в 43 страни.

Надежда Николчева заяви, че в днешно време не е лесно да се противодейства на лошите прояви, особено сред подрастващите и бе категорична, че учители, родители и цялата общественост трябва да са загрижени за доброто възпитание и взаимното  уважение.

Секретарят на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни Район Слатина, Юлия Ангелова поздрави изпълнителите  на проекта от фондация “Слънчеви пътеки“ от името партньора – Район „Слатина“. Каза, че Район „Слатина“ има добри традиции за изпълнение на проекти срещу агресията  и информира присъстващите, че към Местната комисия има създаден Информационен клуб за родители и семейства, за получаване на професионална помощ и подкрепа за решаване на конфликтни ситуации.

Пред петокласниците от училището психологът, преподавател в СУ “Св. Климент Охридски“ Христо Монов се спря подробно на корените и тайните на агресията, заложени в човешката природа. Той подчерта, че отношенията между хората са твърде сложни и затова при общуването трябва да се цени другия човек. Монов дискутира с децата темите за вербалната агресия, честото използване на социалните мрежи и интернет. Учениците споделиха, че ползват новите технологии, но не отделят прекомерно  много часове пред екрана на телевизора или таблета.

Психологът подчерта причините, които спомагат за агресията. Една от тях са новинарските емисии с проява на агресия. “Ние сме онова, което виждаме и чуваме“, каза той. И допълни, че младежите не винаги имат представа за действителността и могат да бъдат подведени да имитират герои от филми или екшъни, което понякога е фатално. Монов посъветва учениците как  да контролират агресията. Как да не правят онова, което не искат да им бъде причинено. Психологът бе категоричен, че спортът тушира агресивното поведение и учи на добри взаимоотношения.

Петокласниците питаха и се вълнуваха от въпроси, свързани с причините за лошите и негативни връзки между хората. Като важен фактор за възпитанието и добрата среда, Монов изтъкна спокойната семейна атмосфера и разговорите у дома.

В края на семинара на всеки ученик бе раздадена книжката „Усмихни се“, с информация как да потърсят спешни отговори на техни проблеми. „Важно е да бъдем винаги до децата в нужда“, заключиха от фондация “Слънчеви пътеки“.

“Изкуството като начин на употреба срещу агресията“

 

Озеленяването и създаването на нови приятелства

Азбуката, децата и цветята на България

Проект “Изкуството на толерантността-щит срещу агресията и езика на омразата при подрастващите”

Текущи Проекти |