Столична община район „Слатина” обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на свободен нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ обособена част от сервизно помещение, с предназначение – за тоалетна, находящ се на бул. „Цариградско шосе”, подлез на хотел „Плиска” …/изтегли/

Столична община район „Слатина” обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на свободен нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ обособена част от сервизно помещение, с предназначение – за тоалетна, находящ се на бул. „Цариградско шосе”, подлез на хотел „Плиска”

Обяви |