Съобщение за Решение № 104 по протокол 71 от 28.02.19 г на Столичен общински съвет, с което се разрешава изработване на проект за изменение на Общия устройствен план за разклонение на „Трети метродиаметър” …/изтегли/

Съобщение за Решение № 104 по протокол 71 от 28.02.19 г на Столичен общински съвет, с което се разрешава изработване на проект за изменение на Общия устройствен план за разклонение на „Трети метродиаметър”

Обяви |