Образователна инициатива на Изпълнителна агенция по горите „ЛЕСОВЪД ЗА ЕДИН ДЕН“ и 23 Средно училище „Фредерик Жолио-Кюри“

Преди повече от 4 години Изпълнителна агенция по горите стартира инициативата „Лесовъд за един ден“, в която обучени лесовъди представят на деца и ученици от страната богатството на горите и лесовъдската професия.

Работата с децата се осъществява като се прилагат принципите на обучение по Горска педагогика. Горската педагогика е екологично образование за гората, чрез което специалистите – лесовъди имат възможност да представят на обществото богатството на горите – растително и животинско, тяхното значение за хората, както и процесите, които протичат в тях. Не на последно място горската педагогика дава възможност да се представи лесовъдската професия и необходимостта от нея за поддържането на едни жизнени и пълноценно функциониращи горски екосистеми.

На 25.04.2019 г. в парк Гео Милев учениците от ЦДО 3.4 с г-жа Параскева Петрова бяха Лесовъди за един ден.

Образователна инициатива на Изпълнителна агенция по горите „ЛЕСОВЪД ЗА ЕДИН ДЕН“ и 23 Средно училище „Фредерик Жолио-Кюри“

Последни новини |