Обява до заинтересованите лица и общественост за достъп до Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционното предложение „Изграждане на отклонение от Метро София – трета метролиния към квартал „Слатина”

Обява до заинтересованите лица и общественост за достъп до Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционното предложение „Изграждане на отклонение от Метро София – трета метролиния към квартал „Слатина”

Обяви |