Разрешение за строеж № Б-40/03.05.2019 г. на Главния инженер на Столична община за извършване на строително-монтажни работи за: „Външно електрозахранване – нов БКТП, захранващи кабели СР.Н. 10 кV и кабели Н.Н. 1 кV за жилищна сграда в УПИ ІХ-2272, кв. 1, местност „Дианабад – Изток”

Разрешение за строеж № Б-40/03.05.2019 г. на Главния инженер на Столична община за извършване на строително-монтажни работи за: „Външно електрозахранване – нов БКТП, захранващи кабели СР.Н. 10 кV и кабели Н.Н. 1 кV за жилищна сграда в УПИ ІХ-2272, кв. 1, местност „Дианабад – Изток”

Обяви |