Столична община район „Слатина” обявява конкурс за длъжността „Старши счетоводител”  в отдел „Финансово-счетоводни дейности” …/изтегли/

Столична община район „Слатина” обявява конкурс за длъжността „Старши счетоводител” в отдел „Финансово-счетоводни дейности”

Кариери |