Уважаеми граждани,
От 29 май 2019 г.  започва третиране на цялата територия на район „Слатина” против кърлежи.
Обработката ще се извършва при благоприятни атмосферни условия /в дни без валежи/.

 СО район „Слатина”

Третиране на зелените площи на територията на район „Слатина” против кърлежи

Съобщения |