График за извършване на планови обработки на зелените площи на територията на район „Слатина” срещу бълхи

График за извършване на планови обработки на зелените площи на територията на район „Слатина” срещу бълхи

Съобщения |