Мобилният събирателен пункт за район „Слатина“ ще бъде разположен от 8.30 до 14.30 часа, както следва:

22.06.2019 г. (събота) – бул. „Шипченски проход“ № 67, пред районна администрация „Слатина“.

Безвъзмездно ще се приемат следните опасни отпадъци, образувани от домакинствата:

  • Живак и уреди, съдържащи живак  (живачни термометри, прекъсвачи и други подобни)
  • Лакове и бояджийски материали
  • Домакински препарати и химикали
  • Мастила и замърсени опаковки
  • Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност)

Действащата Система е единственият възможен законен начин гражданите на столицата да предадат съхраняваните в домовете си отровни препарати и химикали.

0700 11 750 е универсалният тел. номер за запитвания и заявки.

Листовка

График на мобилния пункт за 2019 г.

МОБИЛЕН СЪБИРЕТЕЛЕН ПУНКТ ЗА ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ

Съобщения |