Подадени декларации за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т.2 от ЗПКОНПИ 2019 г.

Албена Димитрова-Врескова
Георги Тарлеков
Красимира Даскалова
Лиляна Илиева
Марияна Хаджийска

Подадени декларации за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т.2 от ЗПКОНПИ 2019 г.

Структура |