Допълнителна информация във връзка с процедура за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда  за инвестиционно предложение: „Изграждане на отклонение от Метро София – трета метролиния към квартал „Слатина”

Обява…/изтегли/
Информация…/изтегли/

Допълнителна информация във връзка с процедура за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на отклонение от Метро София – трета метролиния към квартал „Слатина”

Обяви |