Заповед № РА-30-91/25.03.2019 г.
Заповед № РА-30-93/25.03.2019 г.
Заповед № РА-30-100/01.04.2019 г.
Заповед № РА-30-101/01.04.2019 г.
Заповед № РА-30-119/04.04.2019 г.
Заповед № РА-30-148/09.05.2019 г.

На основание § 4 от ДР на ЗУТ публикуваме на 11.07.2019 г. 6 броя Заповеди за премахване на гаражни клетки, находящи се пред бл. 51 на ул. „Хемус”, в УПИ І – за ОЖС и трафопост, кв. 70, м. „Гео Милев” , издадени от Директор на Дирекция „Общински строителен контрол”

Обяви |