Обява…/изтегли/
Приложения от № 1 до № 21…/изтегли/
Изисквания за длъжностите…/изтегли/

Обява за провеждане на конкурс за войници във военни формирования от Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина

Военен отдел |