Инвестиционно предложение за „Изграждане на тръбен кладенец за други цели – оросяване на тревни площи и цветни градинки” в ПИ с идентификатор 68134.704.665, бул. „Асен Йорданов”

Инвестиционно предложение за „Изграждане на тръбен кладенец за други цели – оросяване на тревни площи и цветни градинки”

Обяви |