Столична община – район „Слатина” търси да назначи служител на длъжност „Главен специалист” в отдел „Контрол по строителството, инженерна инфраструктура, благоустройство и екология”, направление „Контрол по строителството”

Столична община – район „Слатина” търси да назначи служител на длъжност „Главен специалист” в отдел „Контрол по строителството, инженерна инфраструктура, благоустройство и екология”, направление „Контрол по строителството”

Кариери |