Детска градина в СО район „Слатина”-  приятел на природата и животните

Днес, 19.09.2019 г. в ДГ 65 „Слънчево детство” се проведе арт-театър, в който взеха участие всички малчугани от детското заведение. Събитието, което е част от проекта на Фондация „АФА-България” – „Най-големите малки приятели на животните и природата”, има за цел да насърчи екологичното мислене и толерантното отношение на подрастващите към околния свят. Освен получителните истории в пиесата, децата участваха и в изработването на дърво от цветни отпечатъци на детските си ръчички.
ДГ 65 „Слънчево детство” с директор Виталия Коцева е номинирана за „Детска градина на най-големите малки приятели на животните и природата”, поради доброто си представяне в изложба на рисунки в Народното събрание на Р. България през месец юни т.г.

Детска градина в СО район „Слатина”- приятел на природата и животните

Последни новини |