Допълнителна информация

Допълнителна информация във връзка с процедура за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на отклонение от Метро София – трета метролиния към квартал „Слатина“, с възложител „Метрополитен“ ЕАД

Обяви |